தமிழ்

Ezekiel 29:14 in Tamil

எசேக்கியேல் 29:14
எகிப்தியரின் சிறையிருப்பைத் திருப்பி, அவர்களை அவர்களுடைய ஜநநதேசமாகிய பத்ரோஸ் தேசத்திலே திரும்பிவரப்பண்ணுவேன்; அங்கே அவர்கள் அற்ப ராஜ்யமாயிருப்பார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ezekiel 29:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I will bring again the captivity of Egypt, and will cause them to return into the land of Pathros, into the land of their habitation; and they shall be there a base kingdom.

American Standard Version (ASV)

and I will bring back the captivity of Egypt, and will cause them to return into the land of Pathros, into the land of their birth; and they shall be there a base kingdom.

Bible in Basic English (BBE)

I will let the fate of Egypt be changed, and will make them come back into the land of Pathros, into the land from which they came; and there they will be an unimportant kingdom.

Darby English Bible (DBY)

and I will turn again the captivity of Egypt, and will cause them to return to the land of Pathros, into the land of their birth, and they shall there be a base kingdom.

World English Bible (WEB)

and I will bring back the captivity of Egypt, and will cause them to return into the land of Pathros, into the land of their birth; and they shall be there a base kingdom.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I have turned back `to’ the captivity of Egypt, And I have brought them back `To’ the land of Pathros, to the land of their birth, And they have been there a low kingdom.

எசேக்கியேல் 29:14 in English

ekipthiyarin Siraiyiruppaith Thiruppi, Avarkalai Avarkalutaiya Jananathaesamaakiya Pathros Thaesaththilae Thirumpivarappannnuvaen; Angae Avarkal Arpa Raajyamaayiruppaarkal.


Read Full Chapter : Ezekiel 29