தமிழ்

Ezekiel 37:26 in Tamil

எசேக்கியேல் 37:26
நான் அவர்களோடே சமாதான உடன்படிக்கை செய்வேன்; அது அவர்களுக்கு நித்திய உடன்படிக்கையாயிருக்கும்; நான் அவர்களை நிலைப்படுத்தி, அவர்களை வர்த்திக்கப்பண்ணி, அவர்கள் நடுவிலே என் பரிசுத்தஸ்தலத்தை என்றென்றைக்கும் ஸ்தாபிப்பேன்.


எசேக்கியேல் 37:26 in English

naan Avarkalotae Samaathaana Udanpatikkai Seyvaen; Athu Avarkalukku Niththiya Udanpatikkaiyaayirukkum; Naan Avarkalai Nilaippaduththi, Avarkalai Varththikkappannnni, Avarkal Naduvilae En Parisuththasthalaththai Ententaikkum Sthaapippaen.


Read Full Chapter : Ezekiel 37