தமிழ்

Ezekiel 11:16 in Tamil

எசேக்கியேல் 11:16
ஆகையால் நான் அவர்களைத் தூரமாகப் புறஜாதிகளுக்குள்ளே துரத்தியிருந்தாலும், நான் அவர்களைத் தேசங்களிலே சிதறடித்தாலும், நான் அவர்கள் போன தேசங்களில் அவர்களுக்குக் கொஞ்ச காலத்துக்குப் பரிசுத்த ஸ்தலமாக இருப்பேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ezekiel 11:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore say, Thus saith the Lord GOD; Although I have cast them far off among the heathen, and although I have scattered them among the countries, yet will I be to them as a little sanctuary in the countries where they shall come.

American Standard Version (ASV)

Therefore say, Thus saith the Lord Jehovah: Whereas I have removed them far off among the nations, and whereas I have scattered them among the countries, yet will I be to them a sanctuary for a little while in the countries where they are come.

Bible in Basic English (BBE)

For this reason say, This is what the Lord has said: Though I have had them moved far off among the nations, and though I have sent them wandering among the countries, still I have been a safe place for them for a little time in the countries where they have come.

Darby English Bible (DBY)

Therefore say, Thus saith the Lord Jehovah: Although I have removed them far off among the nations, and although I have scattered them among the countries, yet will I be to them as a little sanctuary in the countries whither they are come.

World English Bible (WEB)

Therefore say, Thus says the Lord Yahweh: Whereas I have removed them far off among the nations, and whereas I have scattered them among the countries, yet will I be to them a sanctuary for a little while in the countries where they are come.

Young’s Literal Translation (YLT)

it `is’ ours, the land hath been given for an inheritance; therefore say: Thus said the Lord Jehovah: Because I put them afar off among nations, And because I scattered them through lands, I also am to them for a little sanctuary, In lands whither they have gone in.

எசேக்கியேல் 11:16 in English

aakaiyaal Naan Avarkalaith Thooramaakap Purajaathikalukkullae Thuraththiyirunthaalum, Naan Avarkalaith Thaesangalilae Sitharatiththaalum, Naan Avarkal Pona Thaesangalil Avarkalukkuk Konja Kaalaththukkup Parisuththa Sthalamaaka Iruppaen Entu Karththaraakiya Aanndavar Uraikkiraar Entu Sol.


Read Full Chapter : Ezekiel 11