தமிழ்

Isaiah 8:14 in Tamil

ஏசாயா 8:14
அவர் உங்களுக்குப் பரிசுத்தஸ்தலமாயிருப்பார்; ஆகிலும் இஸ்ரவேலின் இரண்டு கோத்திரத்துக்கும் தடுக்கலின் கல்லும், இடறுதலின் கன்மலையும், எருசலேமின் குடிகளுக்குச் சுருக்கும் கண்ணியுமாயிருப்பார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Isaiah 8:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he shall be for a sanctuary; but for a stone of stumbling and for a rock of offence to both the houses of Israel, for a gin and for a snare to the inhabitants of Jerusalem.

American Standard Version (ASV)

And he shall be for a sanctuary; but for a stone of stumbling and for a rock of offence to both the houses of Israel, for a gin and for a snare to the inhabitants of Jerusalem.

Bible in Basic English (BBE)

And he will be for a holy place: but for a stone of falling and a rock of trouble to the two houses of Israel, and to the men of Jerusalem, for a net in which they may be taken.

Darby English Bible (DBY)

And he will be for a sanctuary; and for a stone of stumbling, and for a rock of offence to both the houses of Israel, for a gin and for a snare to the inhabitants of Jerusalem.

World English Bible (WEB)

He shall be for a sanctuary; but for a stone of stumbling and for a rock of offense to both the houses of Israel, for a gin and for a snare to the inhabitants of Jerusalem.

Young’s Literal Translation (YLT)

And He hath been for a sanctuary, And for a stone of stumbling, and for a rock of falling, To the two houses of Israel, For a gin and for a snare to the inhabitants of Jerusalem.

ஏசாயா 8:14 in English

avar Ungalukkup Parisuththasthalamaayiruppaar; Aakilum Isravaelin Iranndu Koththiraththukkum Thadukkalin Kallum, Idaruthalin Kanmalaiyum, Erusalaemin Kutikalukkuch Surukkum Kannnniyumaayiruppaar.


Read Full Chapter : Isaiah 8