தமிழ்

Luke 17:22 in Tamil

லூக்கா 17:22
பின்பு அவர் சீஷர்களை நோக்கி: மனுஷகுமாரனுடைய நாட்களிலொன்றைக் காணவேண்டுமென்று நீங்கள் ஆசைப்படுங்காலம் வரும்; ஆனாலும் அதைக் காணமாட்டீர்கள்.

Luke 17:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he said unto the disciples, The days will come, when ye shall desire to see one of the days of the Son of man, and ye shall not see it.

American Standard Version (ASV)

And he said unto the disciples, The days will come, when ye shall desire to see one of the days of the Son of man, and ye shall not see it.

Bible in Basic English (BBE)

And he said to his disciples, The time will come when you will have a great desire to see one of the days of the Son of man, but you will not see it.

Darby English Bible (DBY)

And he said to the disciples, Days are coming, when ye shall desire to see one of the days of the Son of man, and shall not see [it].

World English Bible (WEB)

He said to the disciples, “The days will come, when you will desire to see one of the days of the Son of Man, and you will not see it.

Young’s Literal Translation (YLT)

And he said unto his disciples, `Days will come, when ye shall desire to see one of the days of the Son of Man, and ye shall not behold `it’;

லூக்கா 17:22 in English

pinpu Avar Seesharkalai Nnokki: Manushakumaaranutaiya Naatkalilontaik Kaanavaenndumentu Neengal Aasaippadungaalam Varum; Aanaalum Athaik Kaanamaattirkal.


Read Full Chapter : Luke 17