தமிழ்

1 Corinthians 11:25 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 11:25
போஜனம்பண்ணினபின்பு, அவர் அந்தப்படியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து: இந்தப் பாத்திரம் என் இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையாயிருக்கிறது; நீங்கள் இதைப் பானம்பண்ணும்போதெல்லாம் என்னை நினைவுகூரும்படி இதைச் செய்யுங்கள் என்றார்.

1 Corinthians 11:25 in Other Translations

King James Version (KJV)

After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood: this do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me.

American Standard Version (ASV)

In like manner also the cup, after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood: this do, as often as ye drink `it’, in remembrance of me.

Bible in Basic English (BBE)

In the same way, with the cup, after the meal, he said, This cup is the new testament in my blood: do this, whenever you take it, in memory of me.

Darby English Bible (DBY)

In like manner also the cup, after having supped, saying, This cup is the new covenant in my blood: this do, as often as ye shall drink [it], in remembrance of me.

World English Bible (WEB)

In the same way he also took the cup, after supper, saying, “This cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as you drink, in memory of me.”

Young’s Literal Translation (YLT)

In like manner also the cup after the supping, saying, `This cup is the new covenant in my blood; this do ye, as often as ye may drink `it’ — to the remembrance of me;’

1 கொரிந்தியர் 11:25 in English

pojanampannnninapinpu, Avar Anthappatiyae Paaththiraththaiyum Eduththu: Inthap Paaththiram En Iraththaththinaalaakiya Puthiya Udanpatikkaiyaayirukkirathu; Neengal Ithaip Paanampannnumpothellaam Ennai Ninaivukoorumpati Ithaich Seyyungal Entar.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 11