தமிழ்

Jeremiah 30:3 in Tamil

எரேமியா 30:3
இதோ, நாட்கள் வருமென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அப்பொழுது நான் இஸ்ரவேலும் யூதாவுமாகிய என்னுடைய ஜனத்தின் சிறையிருப்பைத் திருப்பி, நான் அவர்கள் பிதாக்களுக்குக் கொடுத்த தேசத்துக்கு அவர்களைத் திரும்ப வரப்பண்ணுவேன்; அதை அவர்கள் சுதந்தரித்துக்கொள்ளுவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

Jeremiah 30:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

For, lo, the days come, saith the LORD, that I will bring again the captivity of my people Israel and Judah, saith the LORD: and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it.

American Standard Version (ASV)

For, lo, the days come, saith Jehovah, that I will turn again the captivity of my people Israel and Judah, saith Jehovah; and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it.

Bible in Basic English (BBE)

For see, the days are coming, says the Lord, when I will let the fate of my people Israel and Judah be changed, says the Lord: and I will make them come back to the land which I gave to their fathers, so that they may take it for their heritage.

Darby English Bible (DBY)

For behold, the days come, saith Jehovah, when I will turn the captivity of my people Israel and Judah, saith Jehovah; and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it.

World English Bible (WEB)

For, behold, the days come, says Yahweh, that I will turn again the captivity of my people Israel and Judah, says Yahweh; and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it.

Young’s Literal Translation (YLT)

For, lo, days are coming — an affirmation of Jehovah — and I have turned back `to’ the captivity of My people Israel and Judah, said Jehovah, and I have caused them to turn back unto the land that I gave to their fathers, and they do possess it.’

எரேமியா 30:3 in English

itho, Naatkal Varumentu Karththar Sollukiraar, Appoluthu Naan Isravaelum Yoothaavumaakiya Ennutaiya Janaththin Siraiyiruppaith Thiruppi, Naan Avarkal Pithaakkalukkuk Koduththa Thaesaththukku Avarkalaith Thirumpa Varappannnuvaen; Athai Avarkal Suthanthariththukkolluvaarkal Entu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Jeremiah 30