தமிழ்

Psalm 43:4 in Tamil

சங்கீதம் 43:4
அப்பொழுது நான் தேவனுடைய பீடத்தண்டைக்கும், எனக்கு ஆனந்த மகிழ்ச்சியாயிருக்கிற தேவனிடத்திற்கும் பிரவேசிப்பேன். தேவனே, என் தேவனே, உம்மைச் சுரமண்டலத்தால் துதிப்பேன்.

Psalm 43:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy: yea, upon the harp will I praise thee, O God my God.

American Standard Version (ASV)

Then will I go unto the altar of God, Unto God my exceeding joy; And upon the harp will I praise thee, O God, my God.

Bible in Basic English (BBE)

Then I will go up to the altar of God, to the God of my joy; I will be glad and give praise to you on an instrument of music, O God, my God.

Darby English Bible (DBY)

Then will I go unto the altar of God, unto the ùGod of the gladness of my joy: yea, upon the harp will I praise thee, O God, my God.

Webster’s Bible (WBT)

Then will I go to the altar of God, to God, my exceeding joy: yes, upon the harp will I praise thee, O God my God.

World English Bible (WEB)

Then I will go to the altar of God, To God, my exceeding joy. I will praise you on the harp, God, my God.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I go in unto the altar of God, Unto God, the joy of my rejoicing. And I thank Thee with a harp, O God, my God.

சங்கீதம் 43:4 in English

appoluthu Naan Thaevanutaiya Peedaththanntaikkum, Enakku Aanantha Makilchchiyaayirukkira Thaevanidaththirkum Piravaesippaen. Thaevanae, En Thaevanae, Ummaich Suramanndalaththaal Thuthippaen.


Read Full Chapter : Psalm 43