தமிழ்

Psalm 43:3 in Tamil

சங்கீதம் 43:3
உமது வெளிச்சத்தையும் உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும்; அவைகள் என்னை நடத்தி, உமது பரிசுத்த பர்வதத்திற்கும் உமது வாசஸ்தலங்களுக்கும் என்னைக் கொண்டுபோவதாக.

Psalm 43:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

O send out thy light and thy truth: let them lead me; let them bring me unto thy holy hill, and to thy tabernacles.

American Standard Version (ASV)

Oh send out thy light and thy truth; let them lead me: Let them bring me unto thy holy hill, And to thy tabernacles.

Bible in Basic English (BBE)

O send out your light and your true word; let them be my guide: let them take me to your holy hill, and to your tents.

Darby English Bible (DBY)

Send out thy light and thy truth: *they* shall lead me, *they* shall bring me to thy holy mount, and unto thy habitations.

Webster’s Bible (WBT)

O send out thy light and thy truth: let them lead me; let them bring me to thy holy hill, and to thy tabernacles.

World English Bible (WEB)

Oh, send out your light and your truth. Let them lead me. Let them bring me to your holy hill, To your tents.

Young’s Literal Translation (YLT)

Send forth Thy light and Thy truth, They — they lead me, they bring me in, Unto Thy holy hill, and unto Thy tabernacles.

சங்கீதம் 43:3 in English

umathu Velichchaththaiyum Umathu Saththiyaththaiyum Anuppiyarulum; Avaikal Ennai Nadaththi, Umathu Parisuththa Parvathaththirkum Umathu Vaasasthalangalukkum Ennaik Konndupovathaaka.


Read Full Chapter : Psalm 43