தமிழ்

Psalm 43:2 in Tamil

சங்கீதம் 43:2
என் அரணாகிய தேவன் நீர்; ஏன் என்னைத் தள்ளிவிடுகிαீர்? சத்துருவிΩால் ஒடுக்கப்பட்டு நான் ஏன் துக்கதύதுடனே திரியவேண்டும்?

Psalm 43:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

For thou art the God of my strength: why dost thou cast me off? why go I mourning because of the oppression of the enemy?

American Standard Version (ASV)

For thou art the God of my strength; why hast thou cast me off? Why go I mourning because of the oppression of the enemy?

Bible in Basic English (BBE)

You are the God of my strength; why have you put me from you? why do I go in sorrow because of the attacks of my haters?

Darby English Bible (DBY)

For thou art the God of my strength: why hast thou cast me off? why go I about mourning because of the oppression of the enemy?

Webster’s Bible (WBT)

For thou art the God of my strength: why dost thou cast me off? why go I mourning because of the oppression of the enemy?

World English Bible (WEB)

For you are the God of my strength. Why have you rejected me? Why do I go mourning because of the oppression of the enemy?

Young’s Literal Translation (YLT)

For thou `art’ the God of my strength. Why hast Thou cast me off? Why mourning do I go up and down, In the oppression of an enemy?

சங்கீதம் 43:2 in English

en Arannaakiya Thaevan Neer; Aen Ennaith Thallividukiαீr? SaththuruviΩாl Odukkappattu Naan Aen Thukkathaύthudanae Thiriyavaenndum?


Read Full Chapter : Psalm 43