தமிழ்

2 Samuel 6:5 in Tamil

2 சாமுவேல் 6:5
தாவீதும் இஸ்ரவேல் சந்ததியார் அனைவரும் தேவதாரு மரத்தால் பண்ணப்பட்ட சகலவித கீதவாத்தியங்களோடும், சுரமண்டலம் தம்புரு மேளம் வீணை கைத்தாளம் ஆகிய இவைகளோடும், கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆடிப்பாடிக்கொண்டுபோனார்கள்.

2 Samuel 6:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And David and all the house of Israel played before the LORD on all manner of instruments made of fir wood, even on harps, and on psalteries, and on timbrels, and on cornets, and on cymbals.

American Standard Version (ASV)

And David and all the house of Israel played before Jehovah with all manner of `instruments made of’ fir-wood, and with harps, and with psalteries, and with timbrels, and with castanets, and with cymbals.

Bible in Basic English (BBE)

And David and all the men of Israel made melody before the Lord with all their power, with songs and with corded instruments and instruments of brass.

Darby English Bible (DBY)

And David and all the house of Israel played before Jehovah on all manner of [instruments made of] cypress wood, with harps, and with lutes, and with tambours, and with sistra, and with cymbals.

Webster’s Bible (WBT)

And David and all the house of Israel played before the LORD on all manner of instruments made of fir wood, even on harps, and on psalteries, and on timbrels, and on cornets, and on cymbals.

World English Bible (WEB)

David and all the house of Israel played before Yahweh with all manner of [instruments made of] fir-wood, and with harps, and with psalteries, and with tambourines, and with castanets, and with cymbals.

Young’s Literal Translation (YLT)

and David and all the house of Israel are playing before Jehovah, with all kinds of `instruments’ of fir-wood, even with harps, and with psalteries, and with timbrels, and with cornets, and with cymbals.

2 சாமுவேல் 6:5 in English

thaaveethum Isravael Santhathiyaar Anaivarum Thaevathaaru Maraththaal Pannnappatta Sakalavitha Geethavaaththiyangalodum, Suramanndalam Thampuru Maelam Veennai Kaiththaalam Aakiya Ivaikalodum, Karththarukku Munpaaka Aatippaatikkonnduponaarkal.


Read Full Chapter : 2 Samuel 6