தமிழ்

Daniel 9:20 in Tamil

தானியேல் 9:20
இப்படி நான் சொல்லி, ஜெபம்பண்ணி, என் பாவத்தையும் என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலின் பாவத்தையும் அறிக்கையிட்டு, என் தேவனுடைய பரிசுத்த பர்வதத்துக்காக என் விண்ணப்பத்தை என் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாகச் செலுத்திக்கொண்டிருந்தேன்.

Daniel 9:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

And whiles I was speaking, and praying, and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the LORD my God for the holy mountain of my God;

American Standard Version (ASV)

And while I was speaking, and praying, and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before Jehovah my God for the holy mountain of my God;

Bible in Basic English (BBE)

And while I was still saying these words in prayer, and putting my sins and the sins of my people Israel before the Lord, and requesting grace from the Lord my God for the holy mountain of my God;

Darby English Bible (DBY)

And whilst I was speaking, and praying, and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before Jehovah my God for the holy mountain of my God;

World English Bible (WEB)

While I was speaking, and praying, and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before Yahweh my God for the holy mountain of my God;

Young’s Literal Translation (YLT)

And while I am speaking, and praying, and confessing my sin, and the sin of my people Israel, and causing my supplication to fall before Jehovah my God, for the holy mount of my God,

தானியேல் 9:20 in English

ippati Naan Solli, Jepampannnni, En Paavaththaiyum En Janamaakiya Isravaelin Paavaththaiyum Arikkaiyittu, En Thaevanutaiya Parisuththa Parvathaththukkaaka En Vinnnappaththai En Thaevanaakiya Karththarukku Munpaakach Seluththikkonntirunthaen.


Read Full Chapter : Daniel 9