தமிழ்

Daniel 9:15 in Tamil

தானியேல் 9:15
இப்போதும் உமது ஜனத்தைப் பலத்த கையினால் எகிப்துதேசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணி, இந்நாள்வரைக்கும் இருக்கிறபடி, உமக்கு கீர்த்தியை உண்டாக்கின எங்கள் தேவனாகிய ஆண்டவரே, நாங்கள் பாவஞ்செய்து, துன்மார்க்கராய் நடந்தோம்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Daniel 9:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

And now, O Lord our God, that hast brought thy people forth out of the land of Egypt with a mighty hand, and hast gotten thee renown, as at this day; we have sinned, we have done wickedly.

American Standard Version (ASV)

And now, O Lord our God, that hast brought thy people forth out of the land of Egypt with a mighty hand, and hast gotten thee renown, as at this day; we have sinned, we have done wickedly.

Bible in Basic English (BBE)

And now, O Lord our God, who took your people out of the land of Egypt with a strong hand and made a great name for yourself even to this day; we are sinners, we have done evil.

Darby English Bible (DBY)

— And now, O Lord our God, who broughtest thy people forth out of the land of Egypt with a strong hand, and hast made thee a name, as it is this day, — we have sinned, we have done wickedly.

World English Bible (WEB)

Now, Lord our God, who has brought your people forth out of the land of Egypt with a mighty hand, and have gotten you renown, as at this day; we have sinned, we have done wickedly.

Young’s Literal Translation (YLT)

And now, O Lord our God, who hast brought forth Thy people from the land of Egypt by a strong hand, and dost make for Thee a name as at this day, we have sinned, we have done wickedly.

தானியேல் 9:15 in English

ippothum Umathu Janaththaip Palaththa Kaiyinaal Ekipthuthaesaththilirunthu Purappadappannnni, Innaalvaraikkum Irukkirapati, Umakku Geerththiyai Unndaakkina Engal Thaevanaakiya Aanndavarae, Naangal Paavanjaெythu, Thunmaarkkaraay Nadanthom.


Read Full Chapter : Daniel 9