தமிழ்

Exodus 6:1 in Tamil

யாத்திராகமம் 6:1
அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி: நான் பார்வோனுக்குச் செய்வதை இப்பொழுது காண்பாய்; பலத்த கையைக் கண்டு அவர்களைப் போகவிட்டு, பலத்த கையைக் கண்டு அவர்களைத் தன் தேசத்திலிருந்து துரத்தி விடுவான் என்றார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Exodus 6:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then the LORD said unto Moses, Now shalt thou see what I will do to Pharaoh: for with a strong hand shall he let them go, and with a strong hand shall he drive them out of his land.

American Standard Version (ASV)

And Jehovah said unto Moses, Now shalt thou see what I will do to Pharaoh: for by a strong hand shall he let them go, and by a strong hand shall he drive them out of his land.

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord said to Moses, Now you will see what I am about to do to Pharaoh; for by a strong hand he will be forced to let them go, driving them out of his land because of my outstretched arm.

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah said to Moses, Now shalt thou see what I will do to Pharaoh; for by a strong hand shall he let them go, and by a strong hand shall he drive them out of his land.

Webster’s Bible (WBT)

Then the LORD said to Moses, Now shalt thou see what I will do to Pharaoh; for with a strong hand shall he let them go, and with a strong hand shall he drive them from his land.

World English Bible (WEB)

Yahweh said to Moses, “Now you shall see what I will do to Pharaoh, for by a strong hand he shall let them go, and by a strong hand he shall drive them out of his land.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jehovah saith unto Moses, `Now dost thou see that which I do to Pharaoh, for with a strong hand he doth send them away, yea, with a strong hand he doth cast them out of his land.’

யாத்திராகமம் 6:1 in English

appoluthu Karththar Moseyai Nnokki: Naan Paarvonukkuch Seyvathai Ippoluthu Kaannpaay; Palaththa Kaiyaik Kanndu Avarkalaip Pokavittu, Palaththa Kaiyaik Kanndu Avarkalaith Than Thaesaththilirunthu Thuraththi Viduvaan Entar.


Read Full Chapter : Exodus 6