தமிழ்

Daniel 9:17 in Tamil

தானியேல் 9:17
இப்போதும் எங்கள் தேவனே, நீர் உமது அடியானுடைய விண்ணப்பத்தையும் அவனுடைய கெஞ்சுதலையும் கேட்டு, பாழாய்க் கிடக்கிற உம்முடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தின்மேல் ஆண்டவரினிமித்தம் உமது முகத்தைப் பிரகாசிக்கப்பண்ணும்.

Daniel 9:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now therefore, O our God, hear the prayer of thy servant, and his supplications, and cause thy face to shine upon thy sanctuary that is desolate, for the Lord’s sake.

American Standard Version (ASV)

Now therefore, O our God, hearken unto the prayer of thy servant, and to his supplications, and cause thy face to shine upon thy sanctuary that is desolate, for the Lord’s sake.

Bible in Basic English (BBE)

And now, give ear, O our God, to the prayer of your servant and to his request for grace, and let your face be shining on your holy place which is made waste, because of your servants, O Lord.

Darby English Bible (DBY)

And now, our God, hearken to the prayer of thy servant, and to his supplications, and cause thy face to shine upon thy sanctuary that is desolate, for the Lord’s sake.

World English Bible (WEB)

Now therefore, our God, listen to the prayer of your servant, and to his petitions, and cause your face to shine on your sanctuary that is desolate, for the Lord’s sake.

Young’s Literal Translation (YLT)

and now, hearken, O our God, unto the prayer of Thy servant, and unto his supplication, and cause Thy face to shine on Thy sanctuary that `is’ desolate, for the Lord’s sake.

தானியேல் 9:17 in English

ippothum Engal Thaevanae, Neer Umathu Atiyaanutaiya Vinnnappaththaiyum Avanutaiya Kenjuthalaiyum Kaettu, Paalaayk Kidakkira Ummutaiya Parisuththa Sthalaththinmael Aanndavarinimiththam Umathu Mukaththaip Pirakaasikkappannnum.


Read Full Chapter : Daniel 9