தமிழ்

2 Chronicles 36:15 in Tamil

2 நாளாகமம் 36:15
அவர்களுடைய பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தர் தமது ஜனத்தையும் தமது வாசஸ்தலத்தையும் காப்பதற்கான இரக்கமுள்ளவராயிருந்தபடியால், அவர்களிடத்துக்குத் தம்முடைய ஸ்தானாபதிகளை ஏற்கனவே அனுப்பினார்.

2 Chronicles 36:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the LORD God of their fathers sent to them by his messengers, rising up betimes, and sending; because he had compassion on his people, and on his dwelling place:

American Standard Version (ASV)

And Jehovah, the God of their fathers, sent to them by his messengers, rising up early and sending, because he had compassion on his people, and on his dwelling-place:

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord, the God of their fathers, sent word to them by his servants, sending early and frequently, because he had pity on his people and on his living-place;

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah the God of their fathers sent to them by his messengers, rising up early and sending; because he had compassion on his people and on his dwelling-place.

Webster’s Bible (WBT)

And the LORD God of their fathers sent to them by his messengers, rising up betimes, and sending; because he had compassion on his people, and on his dwelling-place:

World English Bible (WEB)

Yahweh, the God of their fathers, sent to them by his messengers, rising up early and sending, because he had compassion on his people, and on his dwelling-place:

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jehovah, God of their fathers, sendeth unto them by the hand of His messengers — rising early and sending — for He hath had pity on His people, and on His habitation,

2 நாளாகமம் 36:15 in English

avarkalutaiya Pithaakkalin Thaevanaakiya Karththar Thamathu Janaththaiyum Thamathu Vaasasthalaththaiyum Kaappatharkaana Irakkamullavaraayirunthapatiyaal, Avarkalidaththukkuth Thammutaiya Sthaanaapathikalai Aerkanavae Anuppinaar.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 36