தமிழ்

Psalm 141:4 in Tamil

சங்கீதம் 141:4
அக்கிரமஞ்செய்கிற மனுஷரோடே ஆகாமியக் கிரியைகளை நடப்பிக்கும்படி என் இருதயத்தைத் துன்மார்க்கத்திற்கு இணங்கவொட்டாதேயும்; அவர்களுடைய ருசியுள்ள பதார்த்தங்களில் ஒன்றையும் நான் சாப்பிடாமல் இருப்பேனாக.

Psalm 141:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

Incline not my heart to any evil thing, to practise wicked works with men that work iniquity: and let me not eat of their dainties.

American Standard Version (ASV)

Incline not my heart to any evil thing, To practise deeds of wickedness With men that work iniquity: And let me not eat of their dainties.

Bible in Basic English (BBE)

Keep my heart from desiring any evil thing, or from taking part in the sins of the evil-doers with men who do wrong: and let me have no part in their good things.

Darby English Bible (DBY)

Incline not my heart to any evil thing, to practise deeds of wickedness with men that are workers of iniquity; and let me not eat of their dainties.

World English Bible (WEB)

Don’t incline my heart to any evil thing, To practice deeds of wickedness with men who work iniquity. Don’t let me eat of their delicacies.

Young’s Literal Translation (YLT)

Incline not my heart to an evil thing, To do habitually actions in wickedness, With men working iniquity, Yea, I eat not of their pleasant things.

சங்கீதம் 141:4 in English

akkiramanjaெykira Manusharotae Aakaamiyak Kiriyaikalai Nadappikkumpati En Iruthayaththaith Thunmaarkkaththirku Inangavottathaeyum; Avarkalutaiya Rusiyulla Pathaarththangalil Ontaiyum Naan Saappidaamal Iruppaenaaka.


Read Full Chapter : Psalm 141