தமிழ்

Daniel 1:5 in Tamil

தானியேல் 1:5
ராஜா, தான் உண்ணும் போஜனத்திலேயும் தான் குடிக்கும் திராட்சரசத்திலேயும் தினம் ஒரு பங்கை அவர்களுக்கு நியமித்து, அவர்களை மூன்றுவருஷம் வளர்க்கவும், அதின் முடிவிலே அவர்கள் ராஜாவுக்கு முன்பாக நிற்கும்படி செய்யவும் கட்டளையிட்டான்.

Daniel 1:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the king appointed them a daily provision of the king’s meat, and of the wine which he drank: so nourishing them three years, that at the end thereof they might stand before the king.

American Standard Version (ASV)

And the king appointed for them a daily portion of the king’s dainties, and of the wine which he drank, and that they should be nourished three years; that at the end thereof they should stand before the king.

Bible in Basic English (BBE)

And a regular amount of food and wine every day from the king’s table was ordered for them by the king; and they were to be cared for for three years so that at the end of that time they might take their places before the king.

Darby English Bible (DBY)

And the king appointed unto them a daily provision of the king’s delicate food, and of the wine that he drank, to nourish them three years, that at the end thereof they might stand before the king.

World English Bible (WEB)

The king appointed for them a daily portion of the king’s dainties, and of the wine which he drank, and that they should be nourished three years; that at the end of it they should stand before the king.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the king doth appoint for them a rate, day by day, of the king’s portion of food, and of the wine of his drinking, so as to nourish them three years, that at the end thereof they may stand before the king.

தானியேல் 1:5 in English

raajaa, Thaan Unnnum Pojanaththilaeyum Thaan Kutikkum Thiraatcharasaththilaeyum Thinam Oru Pangai Avarkalukku Niyamiththu, Avarkalai Moontuvarusham Valarkkavum, Athin Mutivilae Avarkal Raajaavukku Munpaaka Nirkumpati Seyyavum Kattalaiyittan.


Read Full Chapter : Daniel 1