தமிழ்

Zechariah 13:8 in Tamil

சகரியா 13:8
தேசமெங்கும் சம்பவிக்கும் காரியம் என்னவென்றால், அதில் இருக்கிற இரண்டு பங்கு மனுஷர் சங்கரிக்கப்பட்டு மாண்டுபோவார்கள்; மூன்றாம் பங்கோ அதில் மீதியாயிருக்கும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Zechariah 13:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it shall come to pass, that in all the land, saith the LORD, two parts therein shall be cut off and die; but the third shall be left therein.

American Standard Version (ASV)

And it shall come to pass, that in all the land, saith Jehovah, two parts therein shall be cut off and die; but the third shall be left therein.

Bible in Basic English (BBE)

And it will come about that in all the land, says the Lord, two parts of it will be cut off and come to an end; but the third will be still living there.

Darby English Bible (DBY)

And it shall come to pass in all the land, saith Jehovah, two parts therein shall be cut off [and] die; but the third shall be left therein.

World English Bible (WEB)

It shall happen that in all the land,” says Yahweh, Two parts in it will be cut off and die; But the third will be left in it.

Young’s Literal Translation (YLT)

And it hath come to pass, In all the land, an affirmation of Jehovah, Two parts in it are cut off — they expire, And the third is left in it.

சகரியா 13:8 in English

thaesamengum Sampavikkum Kaariyam Ennavental, Athil Irukkira Iranndu Pangu Manushar Sangarikkappattu Maanndupovaarkal; Moontam Pangaோ Athil Meethiyaayirukkum.


Read Full Chapter : Zechariah 13