தமிழ்

2 Chronicles 29:26 in Tamil

2 நாளாகமம் 29:26
அப்படியே லேவியர் தாவீதின் கீதவாத்தியங்களையும், ஆசாரியர் பூரிகைகளையும் பிடித்து நின்றார்கள்.

2 Chronicles 29:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the Levites stood with the instruments of David, and the priests with the trumpets.

American Standard Version (ASV)

And the Levites stood with the instruments of David, and the priests with the trumpets.

Bible in Basic English (BBE)

So the Levites took their places with David’s instruments, and the priests with their horns.

Darby English Bible (DBY)

And the Levites stood with the instruments of David, and the priests with the trumpets.

Webster’s Bible (WBT)

And the Levites stood with the instruments of David, and the priests with the trumpets.

World English Bible (WEB)

The Levites stood with the instruments of David, and the priests with the trumpets.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the Levites stand with the instruments of David, and the priests with the trumpets.

2 நாளாகமம் 29:26 in English

appatiyae Laeviyar Thaaveethin Geethavaaththiyangalaiyum, Aasaariyar Poorikaikalaiyum Pitiththu Nintarkal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 29