தமிழ்

Psalm 98:5 in Tamil

சங்கீதம் 98:5
சுரமண்டலத்தால் கர்த்தரைக் கீர்த்தனம்பண்ணுங்கள், சுரமண்டலத்தாலும் கீதசத்தத்தாலும் அவரைக் கீர்த்தனம்பண்ணுங்கள்.

Psalm 98:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Sing unto the LORD with the harp; with the harp, and the voice of a psalm.

American Standard Version (ASV)

Sing praises unto Jehovah with the harp; With the harp and the voice of melody.

Bible in Basic English (BBE)

Make melody to the Lord with instruments of music; with a corded instrument and the voice of song.

Darby English Bible (DBY)

Sing psalms unto Jehovah with the harp: with the harp, and the voice of a song;

World English Bible (WEB)

Sing praises to Yahweh with the harp, With the harp and the voice of melody.

Young’s Literal Translation (YLT)

Sing to Jehovah with harp, With harp, and voice of praise,

சங்கீதம் 98:5 in English

suramanndalaththaal Karththaraik Geerththanampannnungal, Suramanndalaththaalum Geethasaththaththaalum Avaraik Geerththanampannnungal.


Read Full Chapter : Psalm 98