தமிழ்

2 Chronicles 8:14 in Tamil

2 நாளாகமம் 8:14
அவன் தன் தகப்பனாகிய தாவீதுடைய பிரமாணத்தின்படியே, ஆசாரியர்கள் தங்கள் தங்கள் ஊழியத்தைச் செய்யும் வகுப்புகளையும், லேவியர் ஒவ்வொரு நாளின் கட்டளைப்படியே துதித்து சேவித்து ஆசாரியருக்கு முன்பாகத் தங்கள் ஊழியத்தைச் செய்யும் முறைகளையும், வாசல் காப்பவர்கள் ஒவ்வொரு வாசலில் காவல்காக்கும் வகுப்புகளையும் நிற்கப்பண்ணினான்; தேவனுடைய மனுஷனாகிய தாவீது இப்படிக் கட்டளையிட்டிருந்தான்.

2 Chronicles 8:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he appointed, according to the order of David his father, the courses of the priests to their service, and the Levites to their charges, to praise and minister before the priests, as the duty of every day required: the porters also by their courses at every gate: for so had David the man of God commanded.

American Standard Version (ASV)

And he appointed, according to the ordinance of David his father, the courses of the priests to their service, and the Levites to their offices, to praise, and to minister before the priests, as the duty of every day required; the doorkeepers also by their courses at every gate: for so had David the man of God commanded.

Bible in Basic English (BBE)

And he gave the divisions of the priests their places for their work, as ordered by his father David, and to the Levites he gave their work of praise and waiting on the priests, to do what was needed day by day; and he gave the door-keepers their places in turn at every door; for so David, the man of God, had given orders.

Darby English Bible (DBY)

And he appointed, according to the ordinance of David his father, the divisions of the priests for their service, and the Levites for their charges, to praise and serve before the priests, as the duty of every day required; and the doorkeepers by their divisions at every gate: for such was the commandment of David the man of God;

Webster’s Bible (WBT)

And he appointed, according to the order of David his father, the courses of the priests to their service, and the Levites to their charges, to praise and minister before the priests, as the duty of every day required: the porters also by their courses at every gate: for so had David the man of God commanded.

World English Bible (WEB)

He appointed, according to the ordinance of David his father, the divisions of the priests to their service, and the Levites to their offices, to praise, and to minister before the priests, as the duty of every day required; the doorkeepers also by their divisions at every gate: for so had David the man of God commanded.

Young’s Literal Translation (YLT)

And he establisheth, according to the ordinance of David his father, the courses of the priests over their service, and of the Levites over their charges, to praise and to minister over-against the priests, according to the matter of a day in its day, and the gatekeepers in their courses at gate and gate, for so `is’ the command of David the man of God.

2 நாளாகமம் 8:14 in English

avan Than Thakappanaakiya Thaaveethutaiya Piramaanaththinpatiyae, Aasaariyarkal Thangal Thangal Ooliyaththaich Seyyum Vakuppukalaiyum, Laeviyar Ovvoru Naalin Kattalaippatiyae Thuthiththu Seviththu Aasaariyarukku Munpaakath Thangal Ooliyaththaich Seyyum Muraikalaiyum, Vaasal Kaappavarkal Ovvoru Vaasalil Kaavalkaakkum Vakuppukalaiyum Nirkappannnninaan; Thaevanutaiya Manushanaakiya Thaaveethu Ippatik Kattalaiyittirunthaan.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 8