தமிழ்

2 Chronicles 29:29 in Tamil

2 நாளாகமம் 29:29
பலியிட்டுத் தீர்ந்தபோது, ராஜாவும் அவனோடிருந்த அனைவரும் தலைகுனிந்து பணிந்துகொண்டார்கள்.


2 நாளாகமம் 29:29 in English

paliyittuth Theernthapothu, Raajaavum Avanotiruntha Anaivarum Thalaikuninthu Panninthukonndaarkal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 29