தமிழ்

2 Chronicles 29:5 in Tamil

2 நாளாகமம் 29:5
அவர்களை நோக்கி: லேவியரே, கேளுங்கள்; நீங்கள் இப்போது உங்களைப்பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொண்டு, உங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஆலயத்தைப் பரிசுத்தம்பண்ணி அசுத்தமானதைப் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து வெளியே கொண்டுபோங்கள்.

2 Chronicles 29:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And said unto them, Hear me, ye Levites, sanctify now yourselves, and sanctify the house of the LORD God of your fathers, and carry forth the filthiness out of the holy place.

American Standard Version (ASV)

and said unto them, Hear me, ye Levites; now sanctify yourselves, and sanctify the house of Jehovah, the God of your fathers, and carry forth the filthiness out of the holy place.

Bible in Basic English (BBE)

And said to them, Give ear to me, O Levites: now make yourselves holy, and make holy the house of the Lord, the God of your fathers, and take away everything unclean from the holy place.

Darby English Bible (DBY)

and he said to them, Hear me, ye Levites: hallow yourselves now, and hallow the house of Jehovah the God of your fathers, and carry forth the filthiness out of the sanctuary.

Webster’s Bible (WBT)

And said to them, Hear me, ye Levites, sanctify now yourselves, and sanctify the house of the LORD God of your fathers, and carry forth the filthiness out of the holy place.

World English Bible (WEB)

and said to them, Hear me, you Levites; now sanctify yourselves, and sanctify the house of Yahweh, the God of your fathers, and carry forth the filthiness out of the holy place.

Young’s Literal Translation (YLT)

And he saith to them, `Hear me, O Levites, now, sanctify yourselves, and sanctify the house of Jehovah, God of your fathers, and bring out the impurity from the sanctuary,

2 நாளாகமம் 29:5 in English

avarkalai Nnokki: Laeviyarae, Kaelungal; Neengal Ippothu Ungalaipparisuththam Pannnnikkonndu, Ungal Pithaakkalin Thaevanaakiya Karththarutaiya Aalayaththaip Parisuththampannnni Asuththamaanathaip Parisuththa Sthalaththilirunthu Veliyae Konndupongal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 29