தமிழ்

2 Chronicles 29:34 in Tamil

2 நாளாகமம் 29:34
ஆனாலும் ஆசாரியர்கள் கொஞ்சம் பேரானதினால் அவர்களால் அந்தச் சர்வாங்க தகனமான ஜீவன்களையெல்லாம் அடித்துத் தோலுரிக்க முடியாதிருந்தது; அதினாலே அந்த வேலை தீருமட்டாகவும், மற்ற ஆசாரியர் தங்களைப் பரிசுத்தம்பண்ணுமட்டாகவும், அவர்கள் சகோதரராகிய லேவியர் அவர்களுக்கு உதவிசெய்தார்கள்; தங்களைப் பரிசுத்தம்பண்ணிக்கொள்ள லேவியர் ஆசாரியரைப்பார்க்கிலும் மன உற்சாகமுள்ளவர்களாயிருந்தார்கள்.

2 Chronicles 29:34 in Other Translations

King James Version (KJV)

But the priests were too few, so that they could not flay all the burnt offerings: wherefore their brethren the Levites did help them, till the work was ended, and until the other priests had sanctified themselves: for the Levites were more upright in heart to sanctify themselves than the priests.

American Standard Version (ASV)

But the priests were too few, so that they could not flay all the burnt-offerings: wherefore their brethren the Levites did help them, till the work was ended, and until the priests had sanctified themselves; for the Levites were more upright in heart to sanctify themselves than the priests.

Bible in Basic English (BBE)

There were not enough priests for the work of cutting up all the burned offerings; so their brothers the Levites gave them help till the work was done and the priests had made themselves holy: for the Levites were more upright in heart to make themselves holy than the priests.

Darby English Bible (DBY)

Only the priests were too few, and they could not flay all the burnt-offerings; therefore their brethren the Levites helped them, until the work was ended, and until the priests had hallowed themselves; for the Levites were more upright in heart to hallow themselves than the priests.

Webster’s Bible (WBT)

But the priests were too few, so that they could not flay all the burnt-offerings: wherefore their brethren the Levites helped them, till the work was ended, and until the other priests had sanctified themselves: for the Levites were more upright in heart to sanctify themselves than the priests.

World English Bible (WEB)

But the priests were too few, so that they could not flay all the burnt offerings: therefore their brothers the Levites helped them, until the work was ended, and until the priests had sanctified themselves; for the Levites were more upright in heart to sanctify themselves than the priests.

Young’s Literal Translation (YLT)

Only, the priests have become few, and have not been able to strip the whole of the burnt-offerings, and their brethren the Levites strengthen them till the completion of the work, and till the priests sanctify themselves, for the Levites `are’ more upright of heart to sanctify themselves than the priests.

2 நாளாகமம் 29:34 in English

aanaalum Aasaariyarkal Konjam Paeraanathinaal Avarkalaal Anthach Sarvaanga Thakanamaana Jeevankalaiyellaam Atiththuth Tholurikka Mutiyaathirunthathu; Athinaalae Antha Vaelai Theerumattakavum, Matta Aasaariyar Thangalaip Parisuththampannnumattakavum, Avarkal Sakothararaakiya Laeviyar Avarkalukku Uthaviseythaarkal; Thangalaip Parisuththampannnnikkolla Laeviyar Aasaariyaraippaarkkilum Mana Ursaakamullavarkalaayirunthaarkal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 29