தமிழ்

2 Chronicles 29:15 in Tamil

2 நாளாகமம் 29:15
தங்கள் சகோதரரைக் கூடிவரச்செய்து, பரிசுத்தம்பண்ணிக்கொண்டு கர்த்தருடைய வசனங்களுக்கொத்த ராஜாவினுடைய கற்பனையின்படியே கர்த்தருடைய ஆலயத்தைச் சுத்திகரிக்க வந்தார்கள்.

2 Chronicles 29:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they gathered their brethren, and sanctified themselves, and came, according to the commandment of the king, by the words of the LORD, to cleanse the house of the LORD.

American Standard Version (ASV)

And they gathered their brethren, and sanctified themselves, and went in, according to the commandment of the king by the words of Jehovah, to cleanse the house of Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

And they got their brothers together and made themselves holy, and went in, as the king had said by the word of the Lord, to make the house of the Lord clean.

Darby English Bible (DBY)

And they gathered their brethren, and hallowed themselves, and came, according to the commandment of the king by the words of Jehovah, to cleanse the house of Jehovah.

Webster’s Bible (WBT)

And they assembled their brethren, and sanctified themselves, and came, according to the commandment of the king, by the words of the LORD, to cleanse the house of the LORD.

World English Bible (WEB)

They gathered their brothers, and sanctified themselves, and went in, according to the commandment of the king by the words of Yahweh, to cleanse the house of Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

and they gather their brethren, and sanctify themselves, and come in, according to the command of the king in the matters of Jehovah, to cleanse the house of Jehovah,

2 நாளாகமம் 29:15 in English

thangal Sakothararaik Kootivarachcheythu, Parisuththampannnnikkonndu Karththarutaiya Vasanangalukkoththa Raajaavinutaiya Karpanaiyinpatiyae Karththarutaiya Aalayaththaich Suththikarikka Vanthaarkal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 29