தமிழ்

2 Chronicles 29:30 in Tamil

2 நாளாகமம் 29:30
பின்பு எசேக்கியா ராஜாவும் பிரபுக்களும் லேவியரை நோக்கி: நீங்கள் தாவீதும் ஞானதிருஷ்டிக்காரனாகிய ஆசாபும் பாடின வார்த்தைகளினால் கர்த்தரைத் துதியுங்கள் என்றார்கள்; அப்பொழுது மகிழ்ச்சியோடே துதிசெய்து தலைகுனிந்து பணிந்துகொண்டார்கள்.

2 Chronicles 29:30 in Other Translations

King James Version (KJV)

Moreover Hezekiah the king and the princes commanded the Levites to sing praise unto the LORD with the words of David, and of Asaph the seer. And they sang praises with gladness, and they bowed their heads and worshipped.

American Standard Version (ASV)

Moreover Hezekiah the king and the princes commanded the Levites to sing praises unto Jehovah with the words of David, and of Asaph the seer. And they sang praises with gladness, and they bowed their heads and worshipped.

Bible in Basic English (BBE)

Then King Hezekiah and the captains gave orders to the Levites to give praise to God in the words of David and Asaph the seer. And they made songs of praise with joy, and with bent heads gave worship.

Darby English Bible (DBY)

And king Hezekiah and the princes commanded the Levites to sing praise to Jehovah with the words of David, and of Asaph the seer. And they sang praises with gladness, and bowed their heads and worshipped.

Webster’s Bible (WBT)

Moreover, Hezekiah the king and the princes commanded the Levites to sing praise to the LORD, with the words of David, and of Asaph the seer. And they sang praises with gladness, and they bowed their heads and worshiped.

World English Bible (WEB)

Moreover Hezekiah the king and the princes commanded the Levites to sing praises to Yahweh with the words of David, and of Asaph the seer. They sang praises with gladness, and they bowed their heads and worshiped.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Hezekiah the king saith, and the princes, to the Levites to give praise to Jehovah in the words of David, and of Asaph the seer, and they praise — unto joy, and they bow, and do obeisance.

2 நாளாகமம் 29:30 in English

pinpu Esekkiyaa Raajaavum Pirapukkalum Laeviyarai Nnokki: Neengal Thaaveethum Njaanathirushtikkaaranaakiya Aasaapum Paatina Vaarththaikalinaal Karththaraith Thuthiyungal Entarkal; Appoluthu Makilchchiyotae Thuthiseythu Thalaikuninthu Panninthukonndaarkal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 29