தமிழ்

2 Chronicles 29:31 in Tamil

2 நாளாகமம் 29:31
அதின்பின்பு எசேக்கியா: இப்போதும் நீங்கள் கர்த்தருக்கென்று உங்களைப் பரிசுத்தம்பண்ணினீர்கள்; ஆகையால் கிட்டவந்து, கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்குத் தகனபலிகளையும் ஸ்தோத்திரபலிகளையும் கொண்டுவாருங்கள் என்றான்; அப்பொழுது சபையார் தகனபலிகளையும் ஸ்தோத்திரபலிகளையும், இஷ்டமுள்ளவர்களெல்லாம் சர்வாங்க தகனபலிகளையும் கொண்டுவந்தார்கள்.

2 Chronicles 29:31 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then Hezekiah answered and said, Now ye have consecrated yourselves unto the LORD, come near and bring sacrifices and thank offerings into the house of the LORD. And the congregation brought in sacrifices and thank offerings; and as many as were of a free heart burnt offerings.

American Standard Version (ASV)

Then Hezekiah answered and said, Now ye have consecrated yourselves unto Jehovah; come near and bring sacrifices and thank-offerings into the house of Jehovah. And the assembly brought in sacrifices and thank-offerings; and as many as were of a willing heart `brought’ burnt-offerings.

Bible in Basic English (BBE)

Then Hezekiah made answer and said, Now that you have given yourselves to the Lord, come near and take offerings and praise-offerings into the house of the Lord. So all the people took in offerings and praise-offerings: and those whose hearts were moved, took in burned offerings.

Darby English Bible (DBY)

And Hezekiah answered and said, Now ye have consecrated yourselves to Jehovah, come near and bring sacrifices and thank-offerings into the house of the Lord. And the congregation brought in sacrifices and thank-offerings; and as many as were of a willing heart, burnt-offerings.

Webster’s Bible (WBT)

Then Hezekiah answered and said, Now ye have consecrated yourselves to the LORD, come near and bring sacrifices and thank-offerings into the house of the LORD. And the congregation brought in sacrifices and thank-offerings; and, as many as were of a free heart, burnt-offerings.

World English Bible (WEB)

Then Hezekiah answered, Now you have consecrated yourselves to Yahweh; come near and bring sacrifices and thank-offerings into the house of Yahweh. The assembly brought in sacrifices and thank-offerings; and as many as were of a willing heart [brought] burnt offerings.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Hezekiah answereth and saith, `Now ye have filled your hand to Jehovah, come nigh, and bring in sacrifices and thank-offerings to the house of Jehovah;’ and the assembly bring in sacrifices and thank-offerings, and every willing-hearted one — burnt-offerings.

2 நாளாகமம் 29:31 in English

athinpinpu Esekkiyaa: Ippothum Neengal Karththarukkentu Ungalaip Parisuththampannnnineerkal; Aakaiyaal Kittavanthu, Karththarutaiya Aalayaththirkuth Thakanapalikalaiyum Sthoththirapalikalaiyum Konnduvaarungal Entan; Appoluthu Sapaiyaar Thakanapalikalaiyum Sthoththirapalikalaiyum, Ishdamullavarkalellaam Sarvaanga Thakanapalikalaiyum Konnduvanthaarkal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 29