தமிழ்

2 Chronicles 29:32 in Tamil

2 நாளாகமம் 29:32
சபையார் கொண்டுவந்த சர்வாங்கதகனபலிகளின் தொகை எழுபது காளைகளும், நூறு ஆட்டுக்குட்டிகளும், இருநூறு ஆட்டுக்குட்டிகளுமே; இவைகளெல்லாம் கர்த்தருக்குச் சர்வாங்க தகனமாயின.

2 Chronicles 29:32 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the number of the burnt offerings, which the congregation brought, was threescore and ten bullocks, an hundred rams, and two hundred lambs: all these were for a burnt offering to the LORD.

American Standard Version (ASV)

And the number of the burnt-offerings which the assembly brought was threescore and ten bullocks, a hundred rams, and two hundred lambs: all these were for a burnt-offering to Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

The number of burned offerings which the people took in was seventy oxen, a hundred male sheep, and two hundred lambs: all these were for burned offerings to the Lord.

Darby English Bible (DBY)

And the number of the burnt-offerings, which the congregation brought, was seventy bullocks, a hundred rams, two hundred lambs: all these were for a burnt-offering to Jehovah.

Webster’s Bible (WBT)

And the number of the burnt-offerings, which the congregation brought, was seventy bullocks, a hundred rams: and two hundred lambs: all these were for a burnt-offering to the LORD.

World English Bible (WEB)

The number of the burnt offerings which the assembly brought was seventy bulls, one hundred rams, and two hundred lambs: all these were for a burnt offering to Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the number of the burnt-offerings that the assembly have brought in, is seventy oxen, a hundred rams, lambs two hundred; for a burnt-offering to Jehovah `are’ all these.

2 நாளாகமம் 29:32 in English

sapaiyaar Konnduvantha Sarvaangathakanapalikalin Thokai Elupathu Kaalaikalum, Nootru Aattukkuttikalum, Irunootru Aattukkuttikalumae; Ivaikalellaam Karththarukkuch Sarvaanga Thakanamaayina.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 29