தமிழ்

2 Chronicles 29:22 in Tamil

2 நாளாகமம் 29:22
அப்படியே ஆசாரியர் காளைகளை அடித்து, அந்த இரத்தத்தைப் பிடித்துப் பலிபீடத்தின்மேல் தெளித்தார்கள்; ஆட்டுக்கடாக்களை அடித்து, அவைகளின் இரத்தத்தைப் பலிபீடத்தின்மேல் தெளித்தார்கள்; ஆட்டுக்குட்டிகளையும் அடித்து, அவைகளின் இரத்தத்தையும் பலிபீடத்தின்மேல் தெளித்தார்கள்.

2 Chronicles 29:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

So they killed the bullocks, and the priests received the blood, and sprinkled it on the altar: likewise, when they had killed the rams, they sprinkled the blood upon the altar: they killed also the lambs, and they sprinkled the blood upon the altar.

American Standard Version (ASV)

So they killed the bullocks, and the priests received the blood, and sprinkled it on the altar: and they killed the rams, and sprinkled the blood upon the altar: they killed also the lambs, and sprinkled the blood upon the altar.

Bible in Basic English (BBE)

So they put the oxen to death and their blood was given to the priests to be drained out against the altar; then they put the male sheep to death, draining out their blood against the altar, and they put the lambs to death, draining out their blood against the altar.

Darby English Bible (DBY)

And they slaughtered the bullocks, and the priests received the blood, and sprinkled it on the altar; and they slaughtered the rams, and sprinkled the blood on the altar; and they slaughtered the lambs, and sprinkled the blood on the altar.

Webster’s Bible (WBT)

So they killed the bullocks, and the priests received the blood, and sprinkled it on the altar: likewise, when they had killed the rams, they sprinkled the blood upon the altar: they killed also the lambs, and they sprinkled the blood upon the altar.

World English Bible (WEB)

So they killed the bulls, and the priests received the blood, and sprinkled it on the altar: and they killed the rams, and sprinkled the blood on the altar: they killed also the lambs, and sprinkled the blood on the altar.

Young’s Literal Translation (YLT)

And they slaughter the oxen, and the priests receive the blood, and sprinkle on the altar; and they slaughter the rams, and sprinkle the blood on the altar; and they slaughter the lambs, and sprinkle the blood on the altar;

2 நாளாகமம் 29:22 in English

appatiyae Aasaariyar Kaalaikalai Atiththu, Antha Iraththaththaip Pitiththup Palipeedaththinmael Theliththaarkal; Aattukkadaakkalai Atiththu, Avaikalin Iraththaththaip Palipeedaththinmael Theliththaarkal; Aattukkuttikalaiyum Atiththu, Avaikalin Iraththaththaiyum Palipeedaththinmael Theliththaarkal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 29