தமிழ்

Leviticus 1:5 in Tamil

லேவியராகமம் 1:5
கர்த்தருடைய சந்நிதியில் அந்தக் காளையைக் கொல்லக்கடவன்; அப்பொழுது ஆரோனின் குமாரராகிய ஆசாரியர்கள் அதின் இரத்தத்தை எடுத்து, அதை ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலில் இருக்கிற பலிபீடத்தின்மேல் சுற்றிலும் தெளிக்கக்கடவர்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leviticus 1:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he shall kill the bullock before the LORD: and the priests, Aaron’s sons, shall bring the blood, and sprinkle the blood round about upon the altar that is by the door of the tabernacle of the congregation.

American Standard Version (ASV)

And he shall kill the bullock before Jehovah: and Aaron’s sons, the priests, shall present the blood, and sprinkle the blood round about upon the altar that is at the door of the tent of meeting.

Bible in Basic English (BBE)

And the ox is to be put to death before the Lord: then Aaron’s sons, the priests, are to take the blood and put some of it on and round the altar which is at the door of the Tent of meeting.

Darby English Bible (DBY)

And he shall slaughter the bullock before Jehovah; and Aaron’s sons, the priests, shall present the blood and sprinkle the blood round about on the altar that is at the entrance of the tent of meeting.

Webster’s Bible (WBT)

And he shall kill the bullock before the LORD: and the priests, Aaron’s sons, shall bring the blood, and sprinkle the blood around upon the altar that is by the door of the tabernacle of the congregation.

World English Bible (WEB)

He shall kill the bull before Yahweh. Aaron’s sons, the priests, shall present the blood and sprinkle the blood around on the altar that is at the door of the Tent of Meeting.

Young’s Literal Translation (YLT)

and he hath slaughtered the son of the herd before Jehovah; and sons of Aaron, the priests, have brought the blood near, and sprinkled the blood on the altar round about, which `is’ at the opening of the tent of meeting.

லேவியராகமம் 1:5 in English

karththarutaiya Sannithiyil Anthak Kaalaiyaik Kollakkadavan; Appoluthu Aaronin Kumaararaakiya Aasaariyarkal Athin Iraththaththai Eduththu, Athai Aasarippuk Koodaaravaasalil Irukkira Palipeedaththinmael Suttilum Thelikkakkadavarkal.


Read Full Chapter : Leviticus 1