தமிழ்

Jeremiah 2:13 in Tamil

எரேமியா 2:13
என் ஜனங்கள் இரண்டு தீமைகளைச் செய்தார்கள்; ஜீவத்தண்ணீர் ஊற்றாகிய என்னை விட்டுவிட்டார்கள்; தண்ணீர் நிற்காத தொட்டிகளாகிய வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தங்களுக்கு வெட்டிக்கொண்டார்கள்.

Jeremiah 2:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

For my people have committed two evils; they have forsaken me the fountain of living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns, that can hold no water.

American Standard Version (ASV)

For my people have committed two evils: they have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns, that can hold no water.

Bible in Basic English (BBE)

For my people have done two evils; they have given up me, the fountain of living waters, and have made for themselves water-holes, cut out from the rock, broken water-holes, of no use for storing water.

Darby English Bible (DBY)

For my people have committed two evils: they have forsaken me, the fountain of living waters, to hew them out cisterns, broken cisterns that hold no water.

World English Bible (WEB)

For my people have committed two evils: they have forsaken me, the spring of living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns, that can hold no water.

Young’s Literal Translation (YLT)

For two evils hath My people done, Me they have forsaken, a fountain of living waters, To hew out for themselves wells — broken wells, That contain not the waters.

எரேமியா 2:13 in English

en Janangal Iranndu Theemaikalaich Seythaarkal; Jeevaththannnneer Oottaாkiya Ennai Vittuvittarkal; Thannnneer Nirkaatha Thottikalaakiya Vetippulla Thottikalai Thangalukku Vettikkonndaarkal.


Read Full Chapter : Jeremiah 2