தமிழ்

Jeremiah 2:26 in Tamil

எரேமியா 2:26
திருடன் அகப்படுகிறபோது எப்படி வெட்கப்படுகிறானோ, அப்படியே இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் வெட்கப்படுவார்கள்; கடமையைப் பார்த்து, நீ என் தகப்பன் என்றும்; கல்லைப்பார்த்து நீ என்னைப் பெற்றாய் என்றும் சொல்லுகிற அவர்களும், அவர்கள் ராஜாக்களும், அவர்கள் பிரபுக்களும், அவர்கள் ஆசாரியர்களும், அவர்கள் தீர்க்கதரிசிகளும் வெட்கப்படுவார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Jeremiah 2:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

As the thief is ashamed when he is found, so is the house of Israel ashamed; they, their kings, their princes, and their priests, and their prophets.

American Standard Version (ASV)

As the thief is ashamed when he is found, so is the house of Israel ashamed; they, their kings, their princes, and their priests, and their prophets;

Bible in Basic English (BBE)

As the thief is shamed when he is taken, so is Israel shamed; they, their kings and their rulers, their priests and their prophets;

Darby English Bible (DBY)

As a thief is ashamed when he is found, so shall the house of Israel be ashamed — they, their kings, their princes, and their priests, and their prophets —

World English Bible (WEB)

As the thief is ashamed when he is found, so is the house of Israel ashamed; they, their kings, their princes, and their priests, and their prophets;

Young’s Literal Translation (YLT)

As the shame of a thief when he is found, So put to shame have been the house of Israel, They, their kings, their heads, And their priests, and their prophets,

எரேமியா 2:26 in English

thirudan Akappadukirapothu Eppati Vetkappadukiraano, Appatiyae Isravael Vamsaththaar Vetkappaduvaarkal; Kadamaiyaip Paarththu, Nee En Thakappan Entum; Kallaippaarththu Nee Ennaip Pettaாy Entum Sollukira Avarkalum, Avarkal Raajaakkalum, Avarkal Pirapukkalum, Avarkal Aasaariyarkalum, Avarkal Theerkkatharisikalum Vetkappaduvaarkal.


Read Full Chapter : Jeremiah 2