தமிழ்

Lamentations 2:6 in Tamil

புலம்பல் 2:6
தோட்டத்தின் வேலியைப்போல இருந்த தம்முடைய வேலியைப் பலவந்தமாய்ப் பிடுங்கிப்போட்டார்; சபைகூடுகிற தம்முடைய ஸ்தலங்களை அழித்தார்; கர்த்தர் சீயோனிலே பண்டிகையையும் ஓய்வுநாளையும் மறக்கப்பண்ணி, தமது உக்கிரமான கோபத்தில் ராஜாவையும் ஆசாரியனையும் புறக்கணித்துவிட்டார்.

Lamentations 2:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he hath violently taken away his tabernacle, as if it were of a garden: he hath destroyed his places of the assembly: the LORD hath caused the solemn feasts and sabbaths to be forgotten in Zion, and hath despised in the indignation of his anger the king and the priest.

American Standard Version (ASV)

And he hath violently taken away his tabernacle, as if it were of a garden; he hath destroyed his place of assembly: Jehovah hath caused solemn assembly and sabbath to be forgotten in Zion, And hath despised in the indignation of his anger the king and the priest.

Bible in Basic English (BBE)

And he has violently taken away his tent, as from a garden; he has made waste his meeting-place: the Lord has taken away the memory of feast and Sabbath in Zion, and in the passion of his wrath he is against king and priest.

Darby English Bible (DBY)

And he hath violently cast down his enclosure as a garden; he hath destroyed his place of assembly: Jehovah hath caused set feast and sabbath to be forgotten in Zion, and hath despised in the indignation of his anger king and priest.

World English Bible (WEB)

He has violently taken away his tent, as if it were of a garden; he has destroyed his place of assembly: Yahweh has caused solemn assembly and Sabbath to be forgotten in Zion, Has despised in the indignation of his anger the king and the priest.

Young’s Literal Translation (YLT)

And He shaketh as a garden His tabernacle, He hath destroyed His appointed place, Jehovah hath forgotten in Zion the appointed time and sabbath, And despiseth, in the indignation of His anger, king and priest.

புலம்பல் 2:6 in English

thottaththin Vaeliyaippola Iruntha Thammutaiya Vaeliyaip Palavanthamaayp Pidungippottar; Sapaikoodukira Thammutaiya Sthalangalai Aliththaar; Karththar Seeyonilae Panntikaiyaiyum Oyvunaalaiyum Marakkappannnni, Thamathu Ukkiramaana Kopaththil Raajaavaiyum Aasaariyanaiyum Purakkanniththuvittar.


Read Full Chapter : Lamentations 2