தமிழ்

Psalm 79:3 in Tamil

சங்கீதம் 79:3
எருசலேமைச் சுற்றிலும் அவர்களுடைய இரத்தத்தை தண்ணீரைப்போலச் சிந்தினார்கள்; அவர்களை அடக்கம்பண்ணுவாருமில்லை.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Psalm 79:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Their blood have they shed like water round about Jerusalem; and there was none to bury them.

American Standard Version (ASV)

Their blood have they shed like water round about Jerusalem; And there was none to bury them.

Bible in Basic English (BBE)

Their blood has been flowing like water round about Jerusalem; there was no one to put them in their last resting-place.

Darby English Bible (DBY)

Their blood have they shed like water round about Jerusalem, and there was none to bury [them].

Webster’s Bible (WBT)

Their blood have they shed like water around Jerusalem; and there was none to bury them.

World English Bible (WEB)

Their blood they have shed like water around Jerusalem. There was no one to bury them.

Young’s Literal Translation (YLT)

They have shed their blood As water round about Jerusalem, And there is none burying.

சங்கீதம் 79:3 in English

erusalaemaich Suttilum Avarkalutaiya Iraththaththai Thannnneeraippolach Sinthinaarkal; Avarkalai Adakkampannnuvaarumillai.


Read Full Chapter : Psalm 79