தமிழ்

Psalm 79:1 in Tamil

சங்கீதம் 79:1
தேவனே, புறஜாதியார் உமது சுதந்தரத்தில் வந்து, உமது பரிசுத்த ஆலயத்தைத் தீட்டுப்படுத்தி, எருசலேமை மண்மேடுகளாக்கினார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Psalm 79:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

O god, the heathen are come into thine inheritance; thy holy temple have they defiled; they have laid Jerusalem on heaps.

American Standard Version (ASV)

O God, the nations are come into thine inheritance; Thy holy temple have they defiled; They have laid Jerusalem in heaps.

Bible in Basic English (BBE)

<A Psalm. Of Asaph.> O God, the nations have come into your heritage; they have made your holy Temple unclean; they have made Jerusalem a mass of broken walls.

Darby English Bible (DBY)

{A Psalm of Asaph.} O God, the nations are come into thine inheritance: thy holy temple have they defiled; they have laid Jerusalem in heaps.

Webster’s Bible (WBT)

A Psalm of Asaph. O God, the heathen have come into thy inheritance; thy holy temple have they defiled; they have laid Jerusalem on heaps.

World English Bible (WEB)

> God, the nations have come into your inheritance. They have defiled your holy temple. They have laid Jerusalem in heaps.

Young’s Literal Translation (YLT)

A Psalm of Asaph. O God, nations have come into Thy inheritance, They have defiled Thy holy temple, They made Jerusalem become heaps,

சங்கீதம் 79:1 in English

thaevanae, Purajaathiyaar Umathu Suthantharaththil Vanthu, Umathu Parisuththa Aalayaththaith Theettuppaduththi, Erusalaemai Mannmaedukalaakkinaarkal.


Read Full Chapter : Psalm 79