தமிழ்

2 Chronicles 36:17 in Tamil

2 நாளாகமம் 36:17
ஆதலால் அவர் அவர்கள்மேல் கல்தேயரின் ராஜாவை வரப்பண்ணினார்; அவன் அவர்கள் வாலிபரை அவர்களுடைய பரிசுத்தமான ஆலயத்திலே பட்டயத்தினால் கொன்று, வாலிபரையும் கன்னியாஸ்திரீகளையும் முதியோரையும் விருத்தாப்பியரையும் தப்பவிடவில்லை; எல்லாரையும் தேவன் அவன் கையில் ஒப்புக்கொடுத்தார்.

2 Chronicles 36:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore he brought upon them the king of the Chaldees, who slew their young men with the sword in the house of their sanctuary, and had no compassion upon young man or maiden, old man, or him that stooped for age: he gave them all into his hand.

American Standard Version (ASV)

Therefore he brought upon them the king of the Chaldeans, who slew their young men with the sword in the house of their sanctuary, and had no compassion upon young man or virgin, old man or hoary-headed: he gave them all into his hand.

Bible in Basic English (BBE)

So he sent against them the king of the Chaldaeans, who put their young men to death with the sword in the house of their holy place, and had no pity for any, young man or virgin, old man or white-haired: God gave them all into his hands.

Darby English Bible (DBY)

And he brought up [against] them the king of the Chaldees, and slew their young men with the sword in the house of their sanctuary, and spared not young man nor maiden, old man nor him of hoary head: he gave [them] all into his hand.

Webster’s Bible (WBT)

Therefore he brought upon them the king of the Chaldees, who slew their young men with the sword in the house of their sanctuary, and had no compassion upon young man or maiden, old man, or him that stooped for age: he gave them all into his hand.

World English Bible (WEB)

Therefore he brought on them the king of the Chaldeans, who killed their young men with the sword in the house of their sanctuary, and had no compassion on young man or virgin, old man or gray-headed: he gave them all into his hand.

Young’s Literal Translation (YLT)

And He causeth to go up against them the king of the Chaldeans, and he slayeth their chosen ones by the sword in the house of their sanctuary, and hath had no pity on young man and virgin, old man and very aged — the whole He hath given into his hand.

2 நாளாகமம் 36:17 in English

aathalaal Avar Avarkalmael Kalthaeyarin Raajaavai Varappannnninaar; Avan Avarkal Vaaliparai Avarkalutaiya Parisuththamaana Aalayaththilae Pattayaththinaal Kontu, Vaaliparaiyum Kanniyaasthireekalaiyum Muthiyoraiyum Viruththaappiyaraiyum Thappavidavillai; Ellaaraiyum Thaevan Avan Kaiyil Oppukkoduththaar.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 36