தமிழ்

2 Chronicles 36:6 in Tamil

2 நாளாகமம் 36:6
அவனுக்கு விரோதமாகப் பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சார் வந்து, அவனைப் பாபிலோனுக்குக் கொண்டுபோக இரண்டு வெண்கலச் சங்கிலியால் அவனைக் கட்டினான்.

2 Chronicles 36:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

Against him came up Nebuchadnezzar king of Babylon, and bound him in fetters, to carry him to Babylon.

American Standard Version (ASV)

Against him came up Nebuchadnezzar king of Babylon, and bound him in fetters, to carry him to Babylon.

Bible in Basic English (BBE)

Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up against him, and took him away in chains to Babylon.

Darby English Bible (DBY)

Against him came up Nebuchadnezzar king of Babylon, and bound him with chains of brass to carry him to Babylon.

Webster’s Bible (WBT)

Against him came up Nebuchadnezzar king of Babylon, and bound him in fetters, to carry him to Babylon.

World English Bible (WEB)

Against him came up Nebuchadnezzar king of Babylon, and bound him in fetters, to carry him to Babylon.

Young’s Literal Translation (YLT)

against him hath Nebuchadnezzar king of Babylon come up, and bindeth him in brazen fetters to take him away to Babylon.

2 நாளாகமம் 36:6 in English

avanukku Virothamaakap Paapilon Raajaavaakiya Naepukaathnaechchaாr Vanthu, Avanaip Paapilonukkuk Konndupoka Iranndu Vennkalach Sangiliyaal Avanaik Kattinaan.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 36