தமிழ்

Ezekiel 5:15 in Tamil

எசேக்கியேல் 5:15
நான் கோபத்தாலும் உக்கிரத்தாலும் கொடிய தண்டனைகளாலும், உன்னில் நீதிசெலுத்தும்போது, உன் சுற்றுப்புறத்தாராகிய ஜாதிகளுக்கு அது நிந்தையும் துர்க்கீர்த்தியும் எச்சரிப்பும் பிரமிப்புமாய் இருக்கும்; கர்த்தராகிய நான் இதைச் சொன்னேன்.

Ezekiel 5:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

So it shall be a reproach and a taunt, an instruction and an astonishment unto the nations that are round about thee, when I shall execute judgments in thee in anger and in fury and in furious rebukes. I the LORD have spoken it.

American Standard Version (ASV)

So it shall be a reproach and a taunt, an instruction and an astonishment, unto the nations that are round about thee, when I shall execute judgments on thee in anger and in wrath, and in wrathful rebukes; (I, Jehovah, have spoken it;)

Bible in Basic English (BBE)

And you will be a name of shame and a cause of bitter words, an example and a wonder to the nations round about you, when I give effect to my judging among you in wrath and in passion and in burning protests: I the Lord have said it:

Darby English Bible (DBY)

And it shall be a reproach, and a taunt, an instruction, and an astonishment unto the nations that are round about thee, when I shall execute judgments upon thee in anger, and in fury, and in furious rebukes: I, Jehovah, have spoken.

World English Bible (WEB)

So it shall be a reproach and a taunt, an instruction and an astonishment, to the nations that are round about you, when I shall execute judgments on you in anger and in wrath, and in wrathful rebukes; (I, Yahweh, have spoken it;)

Young’s Literal Translation (YLT)

And it hath been a reproach and a reviling, An instruction and an astonishment, To nations that `are’ round about thee, In My doing in thee judgments, In anger and fury, and in furious reproofs, I, Jehovah, have spoken.

எசேக்கியேல் 5:15 in English

naan Kopaththaalum Ukkiraththaalum Kotiya Thanndanaikalaalum, Unnil Neethiseluththumpothu, Un Suttuppuraththaaraakiya Jaathikalukku Athu Ninthaiyum Thurkgeerththiyum Echcharippum Piramippumaay Irukkum; Karththaraakiya Naan Ithaich Sonnaen.


Read Full Chapter : Ezekiel 5