தமிழ்

Psalm 16:10 in Tamil

சங்கீதம் 16:10
என் ஆத்துமாவைப் பாதாளத்தில் விடீர்; உம்முடைய பரிசுத்தவானை அழிவைக் காணவொட்டீர்.

Psalm 16:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.

American Standard Version (ASV)

For thou wilt not leave my soul to Sheol; Neither wilt thou suffer thy holy one to see corruption.

Bible in Basic English (BBE)

For you will not let my soul be prisoned in the underworld; you will not let your loved one see the place of death.

Darby English Bible (DBY)

For thou wilt not leave my soul to Sheol, neither wilt thou allow thy Holy One to see corruption.

Webster’s Bible (WBT)

For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thy Holy One to see corruption.

World English Bible (WEB)

For you will not leave my soul in Sheol, Neither will you allow your holy one to see corruption.

Young’s Literal Translation (YLT)

For Thou dost not leave my soul to Sheol, Nor givest thy saintly one to see corruption.

சங்கீதம் 16:10 in English

en Aaththumaavaip Paathaalaththil Viteer; Ummutaiya Parisuththavaanai Alivaik Kaanavottir.


Read Full Chapter : Psalm 16