தமிழ்

Ephesians 2:19 in Tamil

எபேசியர் 2:19
ஆகையால், நீங்கள் இனி அந்நியரும் பரதேசிகளுமாயிராமல், பரிசுத்தவான்களோடே ஒரே நகரத்தாரும் தேவனுடைய வீட்டாருமாயிருந்து,

Ephesians 2:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellowcitizens with the saints, and of the household of God;

American Standard Version (ASV)

So then ye are no more strangers and sojourners, but ye are fellow-citizens with the saints, and of the household of God,

Bible in Basic English (BBE)

So then you are no longer as those who have no part or place in the kingdom of God, but you are numbered among the saints, and of the family of God,

Darby English Bible (DBY)

So then ye are no longer strangers and foreigners, but ye are fellow-citizens of the saints, and of the household of God,

World English Bible (WEB)

So then you are no longer strangers and foreigners, but you are fellow citizens with the saints, and of the household of God,

Young’s Literal Translation (YLT)

Then, therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow-citizens of the saints, and of the household of God,

எபேசியர் 2:19 in English

aakaiyaal, Neengal Ini Anniyarum Parathaesikalumaayiraamal, Parisuththavaankalotae Orae Nakaraththaarum Thaevanutaiya Veettarumaayirunthu,


Read Full Chapter : Ephesians 2