தமிழ்

Revelation 22:4 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:4
அவருடைய ஊழியக்காரர் அவரைச் சேவித்து, அவருடைய சமுகத்தைத் தரிசிப்பார்கள்; அவருடைய நாமம் அவர்களுடைய நெற்றிகளில் இருக்கும்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:4 in English

avarutaiya Ooliyakkaarar Avaraich Seviththu, Avarutaiya Samukaththaith Tharisippaarkal; Avarutaiya Naamam Avarkalutaiya Nettikalil Irukkum.


Read Full Chapter : Revelation 22