தமிழ்

Psalm 21:10 in Tamil

சங்கீதம் 21:10
அவர்கள் கனியை பூமியிலிராதபடி நீர் அழித்து, அவர்கள் சந்ததியை மனுபுத்திரரிலிராதபடி ஒழியப்பண்ணுவீர்.

Psalm 21:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

Their fruit shalt thou destroy from the earth, and their seed from among the children of men.

American Standard Version (ASV)

Their fruit wilt thou destroy from the earth, And their seed from among the children of men.

Bible in Basic English (BBE)

Their fruit will be cut off from the earth, and their seed from among the children of men.

Darby English Bible (DBY)

Their fruit shalt thou destroy from the earth, and their seed from among the children of men.

Webster’s Bible (WBT)

Thou shalt make them as a fiery oven in the time of thy anger: the LORD shall swallow them up in his wrath, and the fire shall devour them.

World English Bible (WEB)

You will destroy their descendants from the earth, Their posterity from among the children of men.

Young’s Literal Translation (YLT)

Their fruit from earth Thou destroyest, And their seed from the sons of men.

சங்கீதம் 21:10 in English

avarkal Kaniyai Poomiyiliraathapati Neer Aliththu, Avarkal Santhathiyai Manupuththirariliraathapati Oliyappannnuveer.


Read Full Chapter : Psalm 21