தமிழ்

Isaiah 10:18 in Tamil

ஏசாயா 10:18
அவனுடைய வனத்தின் மகிமையையும், அவனுடைய பயிர்நிலத்தின் மகிமையையும், உள்ளும் புறம்புமாய் அழியப்பண்ணுவார்; கொடிபிடிக்கிறவன் களைத்து விழுவதுபோலாகும்.

Isaiah 10:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

And shall consume the glory of his forest, and of his fruitful field, both soul and body: and they shall be as when a standard-bearer fainteth.

American Standard Version (ASV)

And he will consume the glory of his forest, and of his fruitful field, both soul and body: and it shall be as when a standard-bearer fainteth.

Bible in Basic English (BBE)

And he will put an end to the glory of his woods and of his planted fields, soul and body together; and it will be as when a man is wasted by disease.

Darby English Bible (DBY)

and it shall consume the glory of his forest, and of his fruitful field, both soul and body; and they shall be as when a sick man fainteth.

World English Bible (WEB)

He will consume the glory of his forest, and of his fruitful field, both soul and body: and it shall be as when a standard-bearer faints.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the honour of his forest, and his fruitful field, From soul even unto flesh He doth consume, And it hath been as the fainting of a standard-bearer.

ஏசாயா 10:18 in English

avanutaiya Vanaththin Makimaiyaiyum, Avanutaiya Payirnilaththin Makimaiyaiyum, Ullum Purampumaay Aliyappannnuvaar; Kotipitikkiravan Kalaiththu Viluvathupolaakum.


Read Full Chapter : Isaiah 10