தமிழ்

Isaiah 10:22 in Tamil

ஏசாயா 10:22
இஸ்ரவேலே, உன் ஜனங்கள் சமுத்திரத்தின் மணலத்தனையாயிருந்தாலும், அவர்களில் மீதியாயிருப்பவர்கள்மாத்திரம் திரும்புவார்கள்; தீர்மானிக்கப்பட்ட அழிவு நிறைந்த நீதியோடே புரண்டுவரும்.

Isaiah 10:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

For though thy people Israel be as the sand of the sea, yet a remnant of them shall return: the consumption decreed shall overflow with righteousness.

American Standard Version (ASV)

For though thy people, Israel, be as the sand of the sea, `only’ a remnant of them shall return: a destruction `is’ determined, overflowing with righteousness.

Bible in Basic English (BBE)

For though your people, O Israel, are as the sand of the sea, only a small number will come back: for the destruction is fixed, overflowing in righteousness.

Darby English Bible (DBY)

For though thy people Israel be as the sand of the sea, [only] a remnant of them shall return: the consumption determined shall overflow in righteousness.

World English Bible (WEB)

For though your people, Israel, be as the sand of the sea, [only] a remnant of them shall return: a destruction [is] determined, overflowing with righteousness.

Young’s Literal Translation (YLT)

For though thy people Israel be as the sand of the sea, A remnant doth return of it, A consumption determined, Overflowing `with’ righteousness.

ஏசாயா 10:22 in English

isravaelae, Un Janangal Samuththiraththin Manalaththanaiyaayirunthaalum, Avarkalil Meethiyaayiruppavarkalmaaththiram Thirumpuvaarkal; Theermaanikkappatta Alivu Niraintha Neethiyotae Purannduvarum.


Read Full Chapter : Isaiah 10