தமிழ்

Isaiah 10:29 in Tamil

ஏசாயா 10:29
கனவாயைத் தாண்டி, கேபாவிலே பாளயமிறங்குகிறார்கள்; ராமா அதிர்கிறது; சவுலின் ஊராகிய கிபியா ஓடிப்போகிறது.

Isaiah 10:29 in Other Translations

King James Version (KJV)

They are gone over the passage: they have taken up their lodging at Geba; Ramah is afraid; Gibeah of Saul is fled.

American Standard Version (ASV)

they are gone over the pass; they have taken up their lodging at Geba; Ramah trembleth; Gibeah of Saul is fled.

Bible in Basic English (BBE)

They have gone across the mountain; Geba will be our resting-place tonight, they say: Ramah is shaking with fear; Gibeah of Saul has gone in flight.

Darby English Bible (DBY)

They are gone through the pass; they make their lodging at Geba: Ramah trembleth, Gibeah of Saul is fled.

World English Bible (WEB)

they are gone over the pass; they have taken up their lodging at Geba; Ramah trembles; Gibeah of Saul is fled.

Young’s Literal Translation (YLT)

They have gone over the passage, Geba they have made a lodging place, Trembled hath Rama, Gibeah of Saul fled.

ஏசாயா 10:29 in English

kanavaayaith Thaannti, Kaepaavilae Paalayamirangukiraarkal; Raamaa Athirkirathu; Savulin Ooraakiya Kipiyaa Otippokirathu.


Read Full Chapter : Isaiah 10