தமிழ்

Isaiah 10:14 in Tamil

ஏசாயா 10:14
ஒரு குருவிக்கூட்டைக் கண்டுபிடிக்கிறதுபோல என் கை ஜனங்களின் ஆஸ்தியைக் கண்டுபிடித்தது; விட்டுவிடப்பட்ட முட்டைகளை வாரிக்கொள்வதுபோல் பூமியையெல்லாம் நான் வாரிக்கொண்டேன்; ஒருவரும் செட்டையை அசைத்ததுமில்லை, வாயைத் திறந்ததுமில்லை, கீச்சென்று சத்தமிட்டதுமில்லை என்று சொல்லுகிறான்.

Isaiah 10:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And my hand hath found as a nest the riches of the people: and as one gathereth eggs that are left, have I gathered all the earth; and there was none that moved the wing, or opened the mouth, or peeped.

American Standard Version (ASV)

and my hand hath found as a nest the riches of the peoples; and as one gathereth eggs that are forsaken, have I gathered all the earth: and there was none that moved the wing, or that opened the mouth, or chirped.

Bible in Basic English (BBE)

And I have put my hands on the wealth of the peoples, as on the place where a bird has put her eggs; and as a man may take the eggs from which a bird has gone, so I have taken all the earth for myself: and not a wing was moved, and not a mouth gave out a sound.

Darby English Bible (DBY)

and my hand hath found as a nest the riches of the peoples, and as one gathereth forsaken eggs, have I gathered all the earth; and there was none that moved the wing, or opened the mouth, or chirped.

World English Bible (WEB)

and my hand has found as a nest the riches of the peoples; and as one gathers eggs that are forsaken, have I gathered all the earth: and there was none that moved the wing, or that opened the mouth, or chirped.

Young’s Literal Translation (YLT)

And my hand as to a nest Getteth to the wealth of the peoples, And as a gathering of forsaken eggs All the earth I — I have gathered, And there hath not been one moving wing, Or opening mouth, or whispering.’

ஏசாயா 10:14 in English

oru Kuruvikkoottaைk Kanndupitikkirathupola En Kai Janangalin Aasthiyaik Kanndupitiththathu; Vittuvidappatta Muttaைkalai Vaarikkolvathupol Poomiyaiyellaam Naan Vaarikkonntaen; Oruvarum Settaைyai Asaiththathumillai, Vaayaith Thiranthathumillai, Geechchentu Saththamittathumillai Entu Sollukiraan.


Read Full Chapter : Isaiah 10