தமிழ்

Isaiah 10:15 in Tamil

ஏசாயா 10:15
கோடரியானது தன்னால் வெட்டுகிறவனுக்கு விரோதமாய் மேன்மை பாராட்டலாமோ? வாளானது தன்னைக் கையாடுகிறவனுக்கு விரோதமாய்ப் பெருமைபாராட்டலாமோ? பாராட்டினால், தடியானது தன்னைப் பிடித்தவனை மிரட்டினாற்போலவும், கோலானது நான் மரக்கட்டையல்லவென்று எழும்பினாற்போலவும் இருக்குமே.

Isaiah 10:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

Shall the axe boast itself against him that heweth therewith? or shall the saw magnify itself against him that shaketh it? as if the rod should shake itself against them that lift it up, or as if the staff should lift up itself, as if it were no wood.

American Standard Version (ASV)

Shall the axe boast itself against him that heweth therewith? shall the saw magnify itself against him that wieldeth it? as if a rod should wield them that lift it up, `or’ as if a staff should lift up `him that is’ not wood.

Bible in Basic English (BBE)

Will the axe say high-sounding words against him who is using it, or the blade be full of pride against him who is cutting with it? As if a rod had the power of shaking him who is using it, or as if a stick might take up him who is not wood.

Darby English Bible (DBY)

— Shall the axe boast itself against him that heweth therewith? shall the saw magnify itself against him that wieldeth it? As if the rod should wield them that lift it up; as if the staff should lift up [him who is] not wood!

World English Bible (WEB)

Shall the axe boast itself against him who hews therewith? Shall the saw magnify itself against him who wields it? as if a rod should wield those who lift it up, [or] as if a staff should lift up [him who is] not wood.

Young’s Literal Translation (YLT)

— Doth the axe glorify itself Against him who is hewing with it? Doth the saw magnify itself Against him who is shaking it? As a rod waving those lifting it up! As a staff lifting up that which is not wood!

ஏசாயா 10:15 in English

kodariyaanathu Thannaal Vettukiravanukku Virothamaay Maenmai Paaraattalaamo? Vaalaanathu Thannaik Kaiyaadukiravanukku Virothamaayp Perumaipaaraattalaamo? Paaraattinaal, Thatiyaanathu Thannaip Pitiththavanai Mirattinaarpolavum, Kolaanathu Naan Marakkattaைyallaventu Elumpinaarpolavum Irukkumae.


Read Full Chapter : Isaiah 10