தமிழ்

Isaiah 10:1 in Tamil

ஏசாயா 10:1
ஏழைகளை வழக்கிலே தோற்கப்பண்ணவும், என் ஜனத்தில் சிறுமையானவர்களின் நியாயத்தைப் புரட்டவும், விதவைகளைச் சூறையாடவும், திக்கற்ற பிள்ளைகளைக் கொள்ளையிடவும்,

Isaiah 10:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Woe unto them that decree unrighteous decrees, and that write grievousness which they have prescribed;

American Standard Version (ASV)

Woe unto them that decree unrighteous decrees, and to the writers that write perverseness;

Bible in Basic English (BBE)

Cursed are those who make evil decisions, and the writers who make the records of their cruel acts:

Darby English Bible (DBY)

Woe unto them that decree iniquitous decrees, and to the writers that prescribe oppression,

World English Bible (WEB)

Woe to those who decree unrighteous decrees, and to the writers who write perverseness;

Young’s Literal Translation (YLT)

Wo `to’ those decreeing decrees of iniquity, And writers who have prescribed perverseness.

ஏசாயா 10:1 in English

aelaikalai Valakkilae Thorkappannnavum, En Janaththil Sirumaiyaanavarkalin Niyaayaththaip Purattavum, Vithavaikalaich Sooraiyaadavum, Thikkatta Pillaikalaik Kollaiyidavum,


Read Full Chapter : Isaiah 10