தமிழ்

Isaiah 10:26 in Tamil

ஏசாயா 10:26
ஓரேப் கன்மலையண்டையிலே மீதியானியர் வெட்டுண்டதுபோல் சேனைகளின் கர்த்தர் அவன் மேல் ஒரு சவுக்கை எழும்பிவரப்பண்ணி, எகிப்திலே தமது கோலைக் கடலின்மேல் ஓங்கினதுபோல் அதை அவன்மேல் ஓங்குவார்.

Isaiah 10:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the LORD of hosts shall stir up a scourge for him according to the slaughter of Midian at the rock of Oreb: and as his rod was upon the sea, so shall he lift it up after the manner of Egypt.

American Standard Version (ASV)

And Jehovah of hosts will stir up against him a scourge, as in the slaughter of Midian at the rock of Oreb: and his rod will be over the sea, and he will lift it up after the manner of Egypt.

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord of armies will be shaking a whip against him, as when he overcame Midian at the rock of Oreb: and his rod will be lifted up against them as it was against the Egyptians.

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah of hosts will stir up a scourge against him, according to the slaughter of Midian at the rock of Oreb; and his rod [shall be] upon the sea, and he will lift it up after the manner of Egypt.

World English Bible (WEB)

Yahweh of Hosts will stir up against him a scourge, as in the slaughter of Midian at the rock of Oreb: and his rod will be over the sea, and he will lift it up after the manner of Egypt.

Young’s Literal Translation (YLT)

And awaking for him is Jehovah of Hosts, A scourge like the smiting of Midian at the rock Oreb, And his rod `is’ over the sea, And he hath lifted it in the way of Egypt.

ஏசாயா 10:26 in English

oraep Kanmalaiyanntaiyilae Meethiyaaniyar Vettunndathupol Senaikalin Karththar Avan Mael Oru Savukkai Elumpivarappannnni, Ekipthilae Thamathu Kolaik Kadalinmael Onginathupol Athai Avanmael Onguvaar.


Read Full Chapter : Isaiah 10